Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LAMP OIL [LAMPEOLJE] - Lamp oil - M9_1, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1837 24
2 1838 27
3 1839 24
4 1840 26
5 1841 29
6 1845 23
7 1846 23
8 1847 23
9 1848 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.