Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6, alen, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 1 80
2 1816 2 16

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 32
2 1822 32
3 1823 30
4 1824 20
5 1825 18
6 1826 16
7 1827 16
8 1828 16
9 1829 16
10 1830 16
11 1831 16
12 1832 16
13 1833 16
14 1834 16
15 1835 16
16 1836 16
17 1837 16
18 1838 16
19 1839 16
20 1840 15
21 1841 14
22 1842 12
23 1843 12
24 1844 12
25 1845 12
26 1846 12
27 1847 12
28 1848 12
29 1849 12
30 1850 12
31 1851 12
32 1852 12
33 1853 12
34 1854 12
35 1855 12
36 1856 13
37 1857 15
38 1858 15
39 1859 15
40 1860 15
41 1861 15
42 1862 15
43 1863 15
44 1864 17
45 1865 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.