Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7, alen, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1816 2 64

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 40
2 1822 36
3 1823 34
4 1824 24
5 1825 22
6 1826 20
7 1827 20
8 1828 20
9 1829 20
10 1830 20
11 1831 20
12 1832 20
13 1833 20
14 1834 18
15 1835 18
16 1836 18
17 1837 18
18 1838 18
19 1839 18
20 1840 17
21 1841 16
22 1842 14
23 1843 14
24 1844 14
25 1845 14
26 1846 14
27 1847 14
28 1848 14
29 1849 14
30 1850 14
31 1851 14
32 1852 14
33 1853 14
34 1854 14
35 1855 13
36 1856 13
37 1857 15
38 1858 15
39 1859 15
40 1860 15
41 1861 15
42 1862 15
43 1863 15
44 1864 17
45 1865 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.