Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) linlerret - L7_10, alen, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1847 18
2 1848 15
3 1849 15
4 1854 16
5 1864 21
6 1865 16
7 1866 18
8 1867 18
9 1868 16
10 1869 15
11 1872 15
12 1873 14

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.