Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas unbleached lerret - L7_9, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1838 4 96
2 1839 4 45
3 1840 4 24
4 1841 4 0
5 1842 4 24
6 1845 3 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.