Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Hessian strie - L7_11, alen, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1847 13
2 1848 11
3 1849 11
4 1850 11
5 1851 11
6 1852 10
7 1853 7
8 1854 11
9 1856 11
10 1859 12
11 1860 12
12 1862 12
13 1864 14
14 1865 14
15 1866 14
16 1867 13
17 1868 13
18 1869 12
19 1870 14
20 1871 14
21 1872 14
22 1873 13
23 1874 13
24 1875 13
25 1876 14

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.