Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5, alen, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 2 64
2 1816 3 64

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 51
2 1822 48
3 1823 44
4 1824 30
5 1825 26
6 1826 24
7 1827 24
8 1828 24
9 1829 24
10 1830 24
11 1831 24
12 1832 24
13 1833 24
14 1834 22
15 1835 21
16 1836 22
17 1837 23
18 1838 22
19 1839 22
20 1840 21
21 1841 18
22 1842 17
23 1843 16
24 1844 17
25 1845 18
26 1846 18
27 1847 18
28 1848 16
29 1849 17
30 1850 16
31 1851 16
32 1852 16
33 1853 16
34 1854 18
35 1855 18
36 1856 18
37 1857 18
38 1858 17
39 1859 17
40 1860 18
41 1861 18
42 1862 18
43 1863 18
44 1864 20
45 1865 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.