Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1782 9 24
2 1783 9 18
3 1784 9 0
4 1787 9 38
5 1788 9 56
6 1789 10 69
7 1790 12 48
8 1791 13 0
9 1792 13 0
10 1793 13 0
11 1794 13 0
12 1795 13 16
13 1796 12 39
14 1797 10 0
15 1798 12 56
16 1799 13 24
17 1800 14 0
18 1801 14 0
19 1802 14 0
20 1803 14 57
21 1804 17 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 13 72
2 1822 17 60
3 1825 8 60
4 1826 8 83
5 1827 8 60
6 1828 9 46
7 1829 9 106
8 1830 9 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.