Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Linen goods import price - L7_12, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 76
2 1867 67
3 1868 64
4 1869 67
5 1870 67
6 1871 70
7 1872 81
8 1873 75
9 1874 70
10 1875 65
11 1876 71

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.