Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Holland seilduk - L7_3, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 14 32
2 1768 15 15
3 1769 15 32
4 1770 15 32
5 1771 15 32
6 1773 15 32
7 1774 15 32
8 1775 15 32
9 1776 15 32
10 1777 15 79
11 1778 16 0
12 1779 16 0
13 1780 16 0
14 1781 19 30
15 1783 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.