Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Lübeck seilduk - L7_2, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 7 32
2 1768 7 32
3 1769 7 32
4 1770 7 32
5 1771 7 32
6 1773 7 32
7 1774 7 32
8 1775 7 32
9 1776 7 32
10 1777 7 79
11 1778 8 0
12 1779 8 0
13 1780 8 0
14 1781 8 0
15 1782 8 28
16 1783 8 24
17 1784 8 0
18 1785 7 16
19 1786 7 0
20 1787 7 32
21 1788 8 0
22 1789 9 36
23 1790 11 0
24 1791 11 72
25 1792 12 0
26 1793 12 0
27 1794 12 0
28 1795 12 0
29 1796 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.