Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 9 32
2 1768 9 43
3 1769 9 32
4 1770 9 32
5 1771 9 32
6 1773 9 32
7 1774 9 32
8 1775 9 32
9 1776 9 32
10 1777 9 79
11 1778 10 0
12 1779 10 0
13 1780 10 0
14 1781 11 88
15 1782 13 16
16 1783 14 29
17 1784 14 60
18 1785 12 63
19 1786 10 28
20 1787 11 32
21 1788 11 64
22 1789 12 44
23 1790 14 65
24 1791 16 0
25 1792 16 0
26 1793 16 0
27 1794 16 0
28 1795 18 49
29 1796 19 44
30 1797 16 64
31 1798 16 88
32 1799 19 10
33 1800 24 64
34 1801 25 0
35 1802 24 80
36 1803 24 57
37 1804 30 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 21 0
2 1822 29 0
3 1826 18 0
4 1827 19 60
5 1828 20 60
6 1829 20 35
7 1830 19 37
8 1831 19 109
9 1832 18 60
10 1834 18 30
11 1840 16 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.