Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth unbleached ravenduk - L7_8, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1830 9 90
2 1831 9 74
3 1832 9 70
4 1833 9 36
5 1836 7 55

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.