Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1822 12
2 1823 12
3 1824 9
4 1825 8
5 1826 8
6 1827 9
7 1828 10
8 1829 9
9 1830 9
10 1831 9
11 1832 9
12 1833 8
13 1834 7
14 1835 7
15 1836 7
16 1837 7
17 1838 7
18 1839 8
19 1840 8
20 1841 8
21 1842 7
22 1843 7
23 1844 7
24 1845 6
25 1846 7
26 1847 7
27 1848 7
28 1849 7
29 1850 7
30 1851 7
31 1852 7
32 1853 7
33 1854 10
34 1855 9
35 1856 7
36 1857 8
37 1858 7
38 1859 7
39 1860 7
40 1861 7
41 1862 7
42 1863 8
43 1864 8
44 1865 7

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.