Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1, dusin, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 18 0
2 1816 25 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 2 60
2 1822 2 24
3 1823 2 12
4 1824 1 108
5 1825 1 60
6 1826 1 60
7 1827 1 78
8 1828 1 96
9 1829 1 96
10 1830 1 96
11 1831 1 96
12 1832 1 90
13 1833 1 72
14 1834 1 54
15 1835 1 48
16 1836 1 42
17 1837 1 60
18 1838 1 48
19 1839 1 60
20 1840 1 63
21 1841 1 57
22 1842 1 42
23 1843 1 24
24 1844 1 18
25 1845 1 12
26 1846 1 15
27 1847 1 30
28 1848 1 30
29 1849 1 24
30 1850 1 30
31 1851 1 24
32 1852 1 21
33 1853 1 24
34 1854 1 72
35 1855 1 42
36 1856 1 27
37 1857 1 24
38 1858 1 12
39 1859 1 3
40 1860 1 3
41 1861 1 3
42 1862 1 6
43 1863 1 27
44 1864 1 30
45 1865 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.