Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1816 2 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 24
2 1822 24
3 1823 24
4 1824 24
5 1825 16
6 1826 16
7 1827 18
8 1828 18
9 1829 18
10 1830 18
11 1831 18
12 1832 18
13 1833 16
14 1834 15
15 1835 15
16 1836 14
17 1837 14
18 1838 13
19 1839 15
20 1840 16
21 1841 15
22 1842 15
23 1843 15
24 1844 15
25 1845 16
26 1846 15
27 1847 15
28 1848 14
29 1849 13
30 1850 13
31 1851 13
32 1852 13
33 1853 15
34 1854 18
35 1855 17
36 1856 15
37 1857 16
38 1858 15
39 1859 14
40 1860 15
41 1861 15
42 1862 15
43 1863 15
44 1864 15
45 1865 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.