Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread machine made maskintråd - L9_4, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1848 17
2 1849 15
3 1850 15
4 1851 15
5 1852 15
6 1853 16
7 1854 21
8 1855 20
9 1856 18
10 1857 21
11 1858 20
12 1859 16
13 1860 17
14 1861 16
15 1862 16
16 1863 16
17 1864 16
18 1865 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.