Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1828 3 48
2 1831 4 0
3 1839 3 36
4 1846 3 51

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.