Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 4 48
2 1836 4 40
3 1837 4 42
4 1838 3 81
5 1839 3 36
6 1840 3 36
7 1841 3 82
8 1842 3 78
9 1843 3 1
10 1844 3 30
11 1845 3 38
12 1846 3 66
13 1847 4 15
14 1848 3 58
15 1849 3 59
16 1850 3 66
17 1851 4 26
18 1852 4 18
19 1853 4 72
20 1854 5 4

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.