Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINSEED [LINFRØ] - Linseed annual import price - F8_3, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 6 72
2 1867 6 45
3 1868 6 45
4 1869 5 66
5 1870 5 66
6 1871 5 66
7 1872 6 36
8 1873 6 54
9 1874 6 51
10 1875 6 51
11 1876 5 102

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.