Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LINSEED OIL [LINOLJE] - Linseed oil - M6_1, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1838 24
2 1839 21
3 1841 19
4 1845 17
5 1846 17
6 1847 18
7 1848 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.