Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1834 12 41
2 1835 10 36
3 1836 11 60
4 1837 10 106
5 1838 11 68
6 1839 10 60
7 1840 10 93
8 1841 13 11
9 1842 10 93
10 1843 9 60
11 1844 12 41
12 1845 13 84
13 1846 12 10
14 1847 12 45
15 1848 12 81
16 1849 11 20
17 1850 10 99
18 1851 11 59
19 1853 14 22
20 1854 15 50
21 1855 13 8
22 1856 13 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.