Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1834 16 81
2 1835 15 45
3 1836 17 67
4 1837 16 16
5 1838 16 106
6 1839 18 40
7 1840 15 100
8 1841 18 25
9 1842 15 118
10 1843 13 110
11 1844 17 30
12 1845 18 37
13 1846 15 49
14 1847 16 48
15 1848 17 51
16 1849 15 105
17 1850 13 39
18 1851 16 4
19 1852 18 0
20 1853 18 55
21 1854 19 117
22 1855 21 99
23 1856 24 34
24 1857 22 0
25 1858 22 49
26 1859 23 103
27 1860 17 0
28 1861 24 0
29 1862 23 82
30 1864 22 60
31 1866 21 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.