Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Laks, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal
Fra Til
1 1744 13 0
2 1752 13 0 14 47

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.