Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Laks, røkt, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Mandal V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1738 84 84
2 1739 1 5 1 5
3 1740 86 86
4 1741 92 92
5 1742 1 7 1 7
6 1743 87 87
7 1744 1 15 1 15
8 1745 1 24 1 24
9 1746 1 22 1 22
10 1747 1 15 1 15
11 1748 1 37 1 37
12 1749 1 23 1 23
13 1750 1 10 1 16 1 10 1 16
14 1751 1 2 1 5 1 2 1 5
15 1752 1 5 1 5
16 1753 1 16 1 20 1 16 1 20
17 1754 1 12 1 12
18 1755 1 24 1 24
19 1757 90 1 27 1 8
20 1758 1 5 1 32 1 15
21 1759 1 34 1 34
22 1760 1 40 1 40
23 1761 1 28 1 28
24 1762 6 91 6 91
25 1763 1 43 1 43
26 1764 2 32 2 32
27 1765 1 64 1 64
28 1766 1 24 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.