Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Laks, saltet, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Mandal Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 9 0 9 0
2 1738 9 73 9 73
3 1739 9 75 9 75
4 1740 10 0 10 0
5 1741 12 0 12 0
6 1742 16 16 16 16
7 1743 12 40 12 40
8 1744 12 43 12 43
9 1745 16 60 16 60
10 1746 17 51 17 51
11 1747 15 48 15 48
12 1748 16 88 16 88
13 1749 15 8 15 8
14 1750 15 57 16 0 15 57 16 0
15 1751 15 1 16 0 15 1 16 0
16 1753 7 26 8 24 7 26 8 24
17 1754 13 65 14 48 13 65 14 48
18 1755 12 49 14 0 12 49 14 0
19 1757 10 7 12 64 14 0 11 26 11 85
20 1758 10 95 12 57 13 77 11 69 12 25
21 1759 13 0 5 0 9 43
22 1760 14 0 4 93 7 66
23 1761 13 24 6 0 10 77
24 1762 13 16 13 32 5 43 9 29 9 37
25 1763 13 49 5 32 9 41
26 1764 14 64 5 48 12 36
27 1765 15 0 8 0 11 54
28 1766 14 0 8 0 12 2

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.