Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Lange, knippet, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 50 0

Provianttakst

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 61 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.