Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Lin, muschove eller sekkelin, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 3 42
2 1738 3 25
3 1739 3 29
4 1740 3 7
5 1741 3 38

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.