Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Linolje, anker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 4 91
2 1760 5 11
3 1761 5 0
4 1762 5 23
5 1763 5 16
6 1764 5 0
7 1765 5 48
8 1766 5 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.