Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MAIZE [MAIS] - Maize Black Sea or unspecified - H6_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1857 4 48
2 1859 3 72
3 1868 4 60
4 1870 4 7
5 1871 3 115
6 1872 3 84
7 1873 4 5
8 1874 4 36
9 1876 3 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.