Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MAIZE [MAIS] - Maize import price - H6_7, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1873 3 0
2 1874 3 3
3 1875 3 0
4 1876 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.