Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt - G2_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 114
2 1826 3 18
3 1827 3 63
4 1828 2 115
5 1829 3 44
6 1830 3 22
7 1831 4 11
8 1832 3 48
9 1833 2 62
10 1834 2 56
11 1835 2 73
12 1836 2 90
13 1837 2 100
14 1838 3 13
15 1839 3 32
16 1840 3 11
17 1841 2 83
18 1844 2 110
19 1845 2 102
20 1846 3 3
21 1847 4 51
22 1848 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.