Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt - G2_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1839 4 36
2 1840 4 12
3 1841 3 54
4 1842 3 60
5 1843 3 84
6 1844 3 72
7 1845 3 72
8 1846 4 24
9 1847 5 54
10 1848 4 0
11 1849 3 72
12 1850 3 24
13 1851 3 48
14 1852 4 0
15 1853 4 24
16 1854 4 78
17 1855 4 60
18 1856 5 30
19 1857 4 108
20 1858 4 0
21 1859 5 0
22 1860 5 96
23 1861 6 48
24 1862 6 24
25 1863 6 24
26 1864 6 0
27 1865 5 96
28 1866 5 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.