Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 48
2 1768 2 30
3 1769 1 75
4 1770 1 89
5 1771 2 32
6 1773 2 29
7 1774 1 29
8 1775 1 67
9 1776 1 81
10 1777 1 64
11 1778 1 73
12 1779 1 79
13 1780 1 79
14 1781 1 85
15 1782 2 53
16 1783 2 69
17 1784 3 5
18 1785 2 30
19 1786 2 64
20 1787 2 24
21 1788 1 94
22 1789 3 14
23 1790 2 80
24 1791 1 90
25 1792 2 17
26 1793 2 71
27 1794 2 69
28 1795 3 49
29 1796 2 71
30 1797 2 40
31 1798 2 40
32 1799 2 70
33 1800 3 79
34 1802 4 29
35 1803 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.