Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt English - G2_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 3 16
2 1768 3 24
3 1770 3 27
4 1771 3 11
5 1776 2 24
6 1777 2 5
7 1780 2 48
8 1781 2 64
9 1782 3 8
10 1785 3 41
11 1786 3 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.