Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt import price - G2_9, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1866 4 0
2 1867 4 54
3 1868 4 81
4 1869 4 15
5 1870 4 15
6 1871 4 72
7 1872 4 72
8 1873 5 18
9 1874 5 18
10 1875 5 18
11 1876 5 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.