Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, dried - B2_13, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1843 13
2 1846 8
3 1861 20
4 1863 20
5 1864 18
6 1875 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.