Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 11
2 1834 12
3 1835 11
4 1836 15
5 1837 13
6 1838 11
7 1839 15
8 1840 14
9 1841 11
10 1842 10
11 1843 9
12 1844 11
13 1845 13
14 1846 10
15 1847 13
16 1848 14
17 1849 12
18 1850 12
19 1851 11
20 1853 13
21 1854 16
22 1855 17
23 1856 19
24 1857 20
25 1858 19
26 1859 17
27 1860 11
28 1861 11
29 1862 13
30 1863 18
31 1864 18
32 1865 15
33 1866 19
34 1867 17
35 1868 17
36 1869 20
37 1870 20
38 1871 20
39 1872 20
40 1873 22
41 1874 22
42 1875 27
43 1876 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.