Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1835 8
2 1843 10
3 1844 9
4 1845 8
5 1846 11
6 1847 10
7 1856 12
8 1857 13
9 1858 14
10 1859 13
11 1860 12
12 1861 11
13 1862 15
14 1863 17
15 1864 14
16 1865 12
17 1866 15
18 1867 13
19 1868 16
20 1869 14
21 1870 13
22 1871 13
23 1872 15
24 1873 19
25 1874 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.