Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 9
2 1841 10
3 1842 9
4 1843 8
5 1844 8
6 1845 8
7 1846 9
8 1860 12
9 1861 11
10 1862 15
11 1863 13
12 1864 13
13 1865 14
14 1866 12
15 1867 13
16 1868 16
17 1869 15
18 1870 14
19 1871 15
20 1872 17
21 1873 19
22 1874 19
23 1875 19
24 1876 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.