Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 8
2 1841 8
3 1843 12
4 1844 8
5 1860 12
6 1861 12
7 1862 14
8 1863 11
9 1864 12
10 1865 10
11 1866 12
12 1867 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.