Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, smoked - B2_12, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 12
2 1842 12
3 1844 12
4 1845 12
5 1862 17
6 1864 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.