Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Makrell, saltet, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Mandal Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1754 4 0 4 0
2 1755 4 0 4 0
3 1757 4 0 4 0
4 1758 3 71 3 71
5 1759 4 0 1 60 3 46
6 1760 3 94 1 88 3 49
7 1761 4 24 4 24
8 1762 4 22 2 32 3 72
9 1763 4 13 2 48 3 85
10 1764 4 6 4 6
11 1765 4 0 2 72 3 67
12 1766 4 0 2 16 3 79

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.