Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Malt, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 1 54
2 1752 1 68 1 71
3 1753 1 75
4 1754 1 86
5 1757 2 78
6 1758 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.