Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Malt, engelsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 70 2 4 1 83
2 1720 2 0 2 8 2 5
3 1741 2 24 2 24
4 1742 1 48 1 48
5 1764 2 48 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.