Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Malt, københavnsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 34 33

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 32 53

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 42 8

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 39 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.