Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Malt, rostocker, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 28 6

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 27 70

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 35 17

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1764 3 62
2 1765 3 67
3 1766 4 19
4 1767 3 52
5 1768 3 62
6 1769 3 37
7 1770 3 18
8 1773 4 74
9 1774 3 8
10 1775 3 14
11 1776 3 37
12 1777 3 3
13 1778 3 26
14 1779 3 31
15 1780 3 37
16 1781 3 51
17 1782 4 17
18 1783 4 46
19 1784 4 88
20 1785 4 61
21 1786 4 73
22 1787 4 34
23 1788 3 92
24 1789 4 47
25 1790 4 72
26 1791 4 8
27 1792 3 72
28 1793 4 37
29 1794 4 47
30 1795 5 12
31 1797 4 12
32 1798 4 4
33 1799 5 14
34 1800 6 44
35 1801 7 64
36 1802 5 10
37 1803 6 40
38 1804 6 13
39 1805 6 64
40 1806 7 74
41 1807 7 84
42 1808 7 92
43 1809 13 43
44 1810 18 71
45 1811 31 16
46 1812 44 36

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 33 77

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.