Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Mel, irsk eller skotsk, sekker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1743 2 78
2 1760 2 68

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.