Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Mel, irsk, sekker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 2 41
2 1738 2 36
3 1739 2 26
4 1740 2 43
5 1748 2 66
6 1749 3 10
7 1750 2 13
8 1751 2 50
9 1752 3 24
10 1753 2 75
11 1755 2 66
12 1756 2 63
13 1757 3 12
14 1758 3 38

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.