Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Mel, skotsk, sekker, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1742 3 61
2 1743 2 94
3 1744 2 35
4 1745 2 48
5 1746 2 59
6 1747 2 67
7 1748 2 36
8 1750 2 36
9 1760 2 80
10 1761 2 26
11 1762 2 68
12 1763 3 36
13 1764 3 10
14 1766 4 38
15 1769 3 36
16 1780 3 48
17 1781 3 70

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.